Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Saimaa Wool Oy,Viiranmäentie 162, 51820 Hatsola

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Hanna Niskanen
hanna@saimaawool.fi

Rekisterin nimi
Saimaa Woolin asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään ainoastaan Saimaa Wool Oy:n ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan perustiedot: Asiakkaan nimi, yrityksen nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan perustietoja kysytään yhteydenottolomakkeessa, lähettäessä lomakkeen tiedot tallentuvat.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Tunnus ja salasana myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tuleelähettää kirjallisestirekisterinpitäjälle. Mikäli henkilö haluaa että hänestä tallennetut tiedot poistetaan, tulee olla yhteydessä rekisterin pitäjään. Tiedot poistetaan mahdollisimman pian. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:ntietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut§EU:n yleisentietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudetkuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tuleelähettää kirjallisestirekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:ntietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Mitä evästeet ovat ja miten niitä käytetään?

Saimaa Wool kerää tietoja verkkopalveluidensa käytöstä evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden – kuten pixel tagien – kautta. Eväste on käyttäjän päätelaitteella säilytettävä pieni tekstitiedosto, joka sisältää anonyymia koodia mahdollistaen verkkosivuston vierailijoiden identifioinnin. Evästeet tai muut vastaavanlaiset teknologiat eivät vahingoita käyttäjien laitteita tai tiedostoja.

Käytämme istuntokohtaisia ja pysyviä evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet poistuvat automaattisesti, kun poistut verkkosivustoltamme. Pysyvät evästeet säilyvät, kunnes ne saavuttavat ennalta asetetun vanhenemispäivän tai poistat ne.

Käytämme ensimmäisen ja kolmannen osapuolen evästeitä. Ensimmäisen osapuolen evästeet ovat vierailemasi verkkosivuston asettamia. Kolmannen osapuolen evästeet ovat muun tahon, kuten mainontakumppaneidemme (esim. LinkedIn, Facebook, Google) asettamia.

Evästeitä käytetään Saimaa Wool:n verkkosivustolla seuraaviin tarkoituksiin:

Välttämättömät evästeet mahdollistavat verkkosivuston perustoiminnot. Tämä sisältää käyttäjien evästevalintojen tallentamisen.

Analytiikkaevästeitä käytetään verkkosivuston toiminnallisuuden kehittämiseen seuraamalla käyttäjien vuorovaikutusta verkkosivuilla. Kerättyä dataa hyödynnetään käyttäjän navigoinnin analysoimiseksi verkkosivuillamme sekä verkkosivuston oikeanlaisen toiminnan varmistamiseksi. Esimerkiksi Saimaa Wool käyttää Google Analyticsia verkkosivuston liikenteen mittaamiseen ja analysointiin. Google Analyticsin keräämät pseudonyymitiedot saatetaan lähettää EU:n ulkopuolella sijaitseville palvelimille.

Mainontaevästeitä hyödynnetään käyttäjien navigoinnin seuraamiseen verkkosivuillamme, tarkoituksena kohdentaa käyttäjille henkilökohtaista mainontaa.

Kuinka henkilötiedot suojataan?

Henkilötiedot ovat suojattu huolellisesti organisatoristen ja teknisten turvatoimien avulla. Tietokannat ovat suojattu palomuureilla, salasanoilla sekä muilla soveltuvilla toimenpiteillä. Varmuuskopioita, sopimuksia ja muut fyysisiä dokumentteja säilytetään lukituissa tiloisssa, joihin pääsy on tiukasti rajoitettu. Saimaa Wool varmistaa, että pääsy henkilötietoihin rajoittuu tiukasti henkilöstöön, joiden työtehtäviä ei ole mahdollista suorittaa ilman tätä. Pääsyä Saimaa Wool:n toimistoon rajoitetaan ja valvotaan kulkuluvilla. Tapauksissa, joissa kolmannet osapuolet pääsevät sisään tiloihin, tietoturva ja asianmukainen käsittely taataan sovellettavilla sopimuksilla.